MIESZKANIE USAMODZIELNIENIA

Mieszkanie mieści się w jednorodzinnym domku położonym na terenie miasta, poza obrębem placówki. Inspiracją do wprowadzenia środowiskowej formy resocjalizacji była wątpliwość czy ośrodek wychowawczy jako placówka izolacyjna może skutecznie przygotowywać swoich wychowanków do samodzielności. Wychowanki przebywające w placówkach są w dużej mierze oderwane od codziennych problemów i samodzielnego podejmowania działań. Zmiana form opieki na bardziej środowiskowe, zwłaszcza w przypadku wychowanek najstarszych przygotowujących się do samodzielności, będzie służyła podniesieniu zaradności społecznej, przygotowaniu do startu w dorosłe życie. “Mieszkanie usamodzielnienia” pozwoli na stworzenie etapu przejściowego pomiędzy placówką, a pełną samodzielnością. W okresie próbnym od maja do czerwca 2009 mieszkało tam 6 dziewcząt. Docelowo może tam przebywać do 8 wychowanek.

“Mieszkanie” mieści się w dwupiętrowym domu jednorodzinnym, położonym w centrum miasta, przy ulicy Wojska Polskiego. Na piętrze znajdują się 4 pokoje wychowanek, łazienka i sala komputerowa. Na parterze kuchnia z jadalnią, pokój gościnny, pokój wychowawców i salon. Wychowanki mieszkają pod opieką wychowawcy ( zgodnie z zasadami statutowymi Ośrodka w zakresie bezpieczeństwa), ale samodzielnie będą przygotowywały posiłki, sprzątały, dokonywały drobnych prac remontowych, opłacały rachunki za utrzymanie mieszkania, opracowywały budżety na wyżywienie, organizowały wyjazdy. Będą samodzielnie chodzić do szkoły. Osoba dorosła ma pełnić wyłącznie funkcję coacha.

Uroczyste otwarcie “mieszkania” odbyło się 1 czerwca. Uczestniczyli w nim Wiceminister Edukacji – Zbigniew Włodkowski, Posłowie na Sejm RP Józef Klim i Andrzej Orzechowski oraz Zbigniew Męczkowski Starosta Moniecki.

Od 1 marca 2010 „mieszkanie usamodzielnienia” jest jednym z elementów realizowanego programu „Już się nie boję” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego modernizację pozyskaliśmy również środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mieszka tam obecnie 7 dziewcząt. Szczegóły na stronie projektu.

W ramach „mieszkania” będą odbywały się zajęcia „ MOJE GOSPODARSTWO DOMOWE”. Będą to zajęcia przygotowujące do samodzielności, których celem jest poznanie zasad, uwarunkowań racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, uświadomienie codziennych obowiązków wynikających z prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, kształtowanie samodzielności podejmowania decyzji, kształtowanie umiejętności tworzenia i bilansowania budżetu rodziny, zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych prac wynikających z prowadzenia własnego gospodarstwa domowegoStrona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.